060 27 22 22

Աշխատատեղեր

 

Telcell-ում աշխատանքի հավակնողները կարող են իրենց CV-ն (պարտադիր լուսանկարով) ուղարկել [email protected] էլ. hասցեին: Խնդրում ենք բեռնել դիմում-հայտը, լրացնել և ուղարկել նշված էլ. հասցեին

 

Ներկա պահին առկա են հետևյալ թափուր աշխատատեղերը.

 

Տեխնիկական աջակցության թիմի ղեկավար

 

Աշխատանքի վայր՝ Երևան

 

Աշխատանքի նկարագիր՝Թել-ՍելՓԲԸ տեխնիկական աջակցության թիմի աշխատանքի կառավարում

 

Պարտականություներ.

 • տեխնիկական աջակցության թիմի առաջնորդում, ուսուցանում, ծանոթացում սահմանված նոր ընթացակարգերին, քաղաքականությանն ու նպատակներին,
 • անձնակազմի պլանային ստուգումների իրականացում,
 • օժանդակում բիզնեսի կառավարման և զարգացման ծրագրերի, առանցքային հաշիվների կառավարման ծրագրերի մշակմանն ու իրականացմանը
 • 7 տեխնիկական մասնագետներից բաղկացած՝ Մոնիթորինգի և տեխնիկական աջակցության բաժնի ամենօրյա աշխատանքի վերահսկում,
 • հերթերի մշտադիտարկում և ամենօրյա առաջադրանքների կատարմանն աջակցում, որակի վերահսկում՝ ընթացակարգերը բարելավելու համար սխալների նվազեցման նպատակով,
 • հաճախորդին կողմնորոշված որակյալ, ժամանակին և արդյունավետ ծառայությունների մշակումն ապահովող ընթացակարգերի պատրաստում, առաջարկում և իրականացում
 • հաճախորդների բարձացրած խնդիրների կարգավորում,
 • կատարվող աշխատանքների վերաբերյալ հաշվետվությունների պատրաստում և ներկայացում,
 • նոր աշխատակիցներին ուսուցանում,
 • սովորելու, առաջ ընթանալու, ընկերության զարգացման վրա կենտրոնանալու հակվածություն և խանդավառություն:

 

Պահանջվող որակավորումներ.

 • բարձրագույն կրթություն համակարգչային գիտության կամ հարակից բնագավառում,
 • տեխնիկական աջակցության կառավարչի, ՏՏ տեխաջակցման մասնագետի կամ նմանատիպ այլ աշխատանքային փորձը՝ մրցակցային առավելություն,
 • Windows փաթեթի գործիքներով աշխատելու գործնական հմտություններ,
 • համակարգչային համակարգերի, բջջային սարքերի և տեխնիկական այլ արտադրանքի լավ իմացություն,
 • տեխնիկական հիմնական խնդիրների ախտորոշման և լուծման ունակություն,
 • հեռահար կառավարման ծրագրերի և տեխաջակցության ծրագրային ապահովման (օրինակ՝ Zendesk) տեղեկացվածություն,
 • տեխնիկական միջավայրում խնդիրների վերլուծության և լուծման ստուգված հմտություններ,
 • խնդիրներ լուծելու և հաղորդակցման գերազանց հմտություններ,
 • քայլ առ քայլ տեխաջակցություն տրամադրելու ունակություն՝ և՛ գրավոր, և՛ բանավոր,
 • անգլերեն և ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն:

 

Աշխատավարձ՝ մրցունակ, հիմնված փորձի և հմտությունների վրա

 

Դիմելու վերջնաժամկետ՝ 01 դեկտեմբեր 2018

 

Նախագծերի ղեկավար

 

Աշխատանքի վայր՝ Երևան

 

Աշխատանքի նկարագիր՝Թել-Սելընկերության ընթացիկ նախագծերի համակարգում

 

Պարտականություներ.

 • պատասխանատվություն՝ նախագծերի փաստաթղթավորման համար,
 • նախագծային պլանների մշակում,
 • պայմանների համաձայնեցում,
 • նախագծերի բաղդատում և թիմային կատարողների միջև բաշխում,
 • աշխատանքային միջավայրի ձևավորում և պահանջվող ռեսուրսների սահմանում՝ դրանց բաշխելով թիմի անդամների միջև,
 • թիմում աշխատանքային գործընթացի կարգավորում (նախագծում, մշակում, փորձարկում, պահանջների հետ աշխատանք),
 • առաջադրանքների առաջնահերթության որոշում,
 • թիմի աշխատանքի կազմակերպում՝ անհրաժեշտ առաջադրանքի շուրջ,
 • նախագծի կարգավիճակի, առաջադրանքների կատարման ընթացի վերահսկում,
 • առաջադրանքների առաջնահերթության պահպանման վերահսկում,
 • առաջադրանքների կատարման ժամկետների վերահսկում,
 • պատվիրատուի հետ հաղորդակցում, նրա ակնկալիքների կառավարում,
 • պատվիրատուին հաշվետվությունների տրամադրում՝ առաջադրանքների կատարման գործընթացի, ընդհանուր նախագծի ընթացքի մասին,
 • պատրաստի լուծումների, դեմոտարբերակների, նախատիպերի ներկայացում պատվիրատուին:

 

Պահանջվող որակավորումներ.

 • աշխատանքային փորձ նախագծերի կառավարման բնագավառում,
 • նախագծերի կառավարման տեսական և գործնական գիտելիք,
 • նախագծերի կառավարման ծրագրային գործիքի տիրապետում,
 • կազմակերպչական լուրջ հմտություններ, այդ թվում՝ մանրուքներին ուշադրություն դարձնելու և տարբեր առաջադրանքներ միաժամանակ կատարելու ունակություն,
 • գրավոր և բանավոր հաղորդակցման գերազանց հմտություն,
 • անգլերենի և ռուսերենի գերազանց տիրապետում,
 • Microsoft Office ծրագրային փաթեթի խոր իմացություն:

 

Աշխատավարձ՝  մրցակցային, հիմնված փորձի և հմտությունների վրա

 

Դիմելու վերջնաժամկետ՝ 01 դեկտեմբեր 2018

 

 Իրավաբանական բաժնի ղեկավար 

 

Աշխատանքի վայր՝ Երևան

 

Աշխատանքի նկարագիր՝ Թել-Սել ընկերության իրավաբանական բաժնի ողջ աշխատանքի պատշաճ իրականացման հմուտ ղեկավարում

 

Պարտականություներ.

 • իրավաբանական բաժնի աշխատանքների համակարգում,
 • ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխան՝ ընկերության իրավական փաստաթղթերի մշակման ապահովում,պատասխանատվություն՝ նախագծերի փաստաթղթավորման համար,
 • մասնակցություն ընկերությունում ծագած իրավական բնույթի հարցերի վերաբերյալ եզրակացությունների նախապատրաստման, նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծման, ընկերության գործունեության կատարելագործման առաջարկների մշակմանը,
 • ընկերության կառուցվածքային ստորաբաժանումներին իրավական խորհրդատվություն՝ տարբեր բնույթի իրավական փաստաթղթերի ձևակերպման ուղղությամբ,
 • ընկերության գործունեության հետ կապված կազմակերպաիրավական և իրավական այլ  հարցերի շուրջ ստորաբաժանումների աշխատակիցներին իրազեկում, պաշտոնատար անձանց ծանոթացում նրանց գործունեությանն առնչվող նորմատիվ-իրավական ակտերին, եզրակացությունների կազմում, փաստաթղթերի ձևակերպմանն աջակցություն,
 • իրավական վերլուծությունների, իրավաբանական եզրակացությունների ապահովում, 
 • հանդես գալ որպես ընկերության ներկայացուցիչ պետական և ոչ պետական մարմիններում,
 • ծառայությունների վերաբերյալ հաշվետվությունների ներկայացում տնօրինությանը:

 

Պահանջվող որակավորումներ.

 • բարձրագույն իրավաբանական կրթություն,
 • առնվազն 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքի փորձ,
 • ֆինանսական կազմակերպություններում աշխատանքային փորձ,
 • ՀՀ քաղաքացիական և քաղաքացիական դատավարության օրենսդրության, ՀՀ ԿԲ կանոնակարգերի, վճարահաշվարկային կազմակերպությանը վերաբերող նորմատիվ իրավական ակտերի իմացություն,
 • կորպորատիվ, քրեական, աահմանադրական, քաղաքացիական, աշխատանքային, միջազգային իրավունքների իմացություն,
 • հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն (գրավոր և բանավոր),
 • համակարգչի վարժ տիրապետում (MS office, internet):

 

Մասնագիտական հմտություններ. 

 • վերլուծական և ներկայացման գերազանց հմտություններ,
 • դիվանագիտական և բանակցային հմտություններ,
 • կոնֆլիկտների կառավարման հմտություններ,
 • խնդիրների լուծման և արագ որոշումներ կայացնելու հմտություններ,
 • պլանավորման և կազմակերպչական հմտություններ,
 • համագործակցող/թիմակից,

 

Աշխատավարձ՝  բանակցային

 

Դիմելու վերջնաժամկետ՝ 24 նոյեմբեր 2018

 

Տերմինալների տեխնիկ - ինկասատոր

 

Աշխատանքի վայր՝ Գյումրի

 

Աշխատանքի նկարագիր՝ Թել-Սել ընկերության տերմինալների տեխնիկական պասարկում և անվտանգության ապահովում

 

Պարտականություներ.

 • կանխիկ դրամի հավաքագրում,
 • տերմինալների զննություն,
 • տեխնիկական մասերի աշխատանքի ստուգում,
 • անսարք մասերի փոխարինում նորով,
 • անսարք մասերի վերանորոգում,
 • տերմինալների մոնտաժում և ապամոնտաժում: 

 

Պահանջվող որակավորումներ.

 • տեխնիկական բարձրագույն կրթություն,
 • տեխնիկական սարքավորումների հետ աշխատանքի առնվազն 2 տարվա փորձ,
 • Windows փաթեթի իմացություն,
 • համակարգչի և հարակից սարքավորումների տեղադրում և կարգավորում,
 • օտար լեզուների իմացությունը՝ մրցակցային առավելություն,

 

 Անձնական հատկանիշներ.

 • պատասխանատու, պարտաճանաչ, կազմակերպված, ճշտապահ, ազնիվ, հավասարակշիռ: 

 

Պարտադիր պայման.

 • Ավտոմեքենայի և վարորդական իրավունքի առկայություն (B կարգի):

 

Դիմելու վերջնաժամկետ՝ 30 նոյեմբեր 2018