060 27 22 22
Telcell transfer

  

Telcell transfer դրամական արագ փոխանցումների համակարգից հայաստանյան շուկայում առաջինն օգտվեց «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկը»: Փոխանցումները կարող են կատարվել ՎՏԲ-ի, Արդշինբանկի և Telcell-ի մասնաճյուղերում:

 

 

 

 

Փոխանցման ուղղությունները և սակագները
Սպասարկման կետեր