Անվճար 0 8000 1111

Աշխատատեղեր

 

«Թել-Սել» ՓԲԸ կարևորագույն ներուժը մարդիկ են՝ տարբեր ուղղվածության գերազանց մասնագետները, ովքեր ընկերության իրական նվաճումն ու կապիտալն են:

 

Telcell-ում աշխատանքի հավակնողները կարող են իրենց CV-ն (պարտադիր լուսանկարով) ուղարկել [email protected] էլ. hասցեին: Խնդրում ենք բեռնել դիմում-հայտը, լրացնել և ուղարկել նշված էլ. հասցեին

 

Ներկա պահին առկա են հետևյալ թափուր աշխատատեղերը.

  

Մարքեթինգի բաժնի ղեկավար

 

Աշխատանքի վայր՝ Հայաստան

 

Աշխատանքի նկարագիր՝ Թել-Սել ընկերության մարքեթինգային գործունեության իրականացում

 

Պարտականություներ. 

 • ընկերության մարքեթինքային գործունեության ռազմավարական և մարտավարական քայլերի մշակում և իրագործում,
 • շուկայի մոնիթորինգ, մրցակցային վերլուծություն, 
 • թիրախային խմբերի վերլուծություն,
 • հաճախորդների կարիքների դինամիկայի, միտումների ուսումնասիրություն
 • բրենդի առաջխաղացման նոր մոդելների և մեթոդների մշակում,
 • ծառայությունների ընդլայնման ուղիների, նոր արտադրանքի առաջարկների մշակում,
 • ընկերության գնային քաղաքականության մշակման աշխատանքին մասնակցություն,
 • մարքեթինգային ցուցանիշների պլանավորում, բյուջետավորում և կատարման վերահսկում
 • գովազդային արշավների մշակում և կազմակերպում: 

 

Պահանջվող որակավորումներ.

 • բիզնեսի կառավարման, մարքեթինգի, վաճառքի կամ հարակից ոլորտներում բարձրագույն կրթություն և աշխատանքի փորձ
 • մարքեթինգային հետազոտությունների մեթոդների և գործիքների իմացություն,
 • թվային և սոցիալական մեդիայի մարքեթինգի լավ իմացություն,
 • հայերեն և ռուսերեն լեզուների իմացություն, օտար այլ լեզվի իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն: 

 

Պահանջվող հմտություններ.

 • վերլուծական կարողություն, ստեղծարար մտածողություն, հնարամտություն,
 • պատասխանատվություն և ճկունություն,
 • ժամանակը կառավարելու կարողություն,
 • թիմային աշխատանքի հմտություններ: 

 

Դիմելու վերջնաժամկետ՝ 15 մայիս 2019

 

 

Տերմինալների ցանցի զարգացման բաժնի ղեկավար

 

Աշխատանքի վայր՝ Հայաստան

 

Աշխատանքի նկարագիր՝ Թել-Սել ընկերության տերմինալների ցանցի զարգացման բաժնի աշխատանքի կազմակերպում և վերահսկում:

 

Պարտականություններ.

 • ստորաբաժանման ընթացիկ աշխատանքների համակարգում և ղեկավարում,
 • տերմինալների ցանցի ընդլայնման անհրաժեշտ ծրագրերի մշակում և առաջարկների ներկայացում,
 • ընկերության աշխատանքային ծրագրի կազմման և կատարողականների գնահատման աշխատանքներին մասնակցություն, անհատական աշխատանքային ծրագրի մշակում և կատարման ապահովում,
 • ընկերության ներկա և հնարավոր գործընկերների հետ բանակցությունների վարում, պայմանագրերի կնքում,
 • ընկերության գլխավոր տնօրենի հանձնարարականների ճիշտ և ժամանակին կատարման կազմակերպում և վերահսկում:

 

Պահանջվող որակավորումներ.

 • բարձրագույն մասնագիտական կրթություն,
 • անգլերեն և ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն (բանավոր և գրավոր),
 • կիրթ խոսելաոճ, բանակցություններ վարելու հմտություններ,
 • համակարգչային գերազանց գիտելիք,
 • հաշվետվությունների պատրաստման և գործնական թղթակցության վարման հմտություններ,
 • կառավարչական և կազմակերպչական հմտություններ:

 

Դիմելու վերջնաժամկետ՝ 19 մայիս 2019

  

Պրոմոութեր

 

Աշխատանքի վայր՝ Երևան

 

Աշխատանքի նկարագիր՝ ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեի սպասարկման գրասենյակներում հաճախորդներին աջակցություն՝ տերմինալով վճարումներ կատարելիս

 

Պարտականություներ.

 • հաճախորդներին աջակցություն՝ տերմինալով վճարումներ կատարելիս,
 • հաճախորդներին ծանոթացում Ընկերության վճարումների համակարգին,
 • վճարային տերմինալից օգտվող հաճախորդների պահանջների ուսումնասիրություն:

 

Պահանջվող որակներ և հմտություններ.

 • պատասխանատվության աշխատանքում,
 • հաղորդակցվելու հմտություններ, մարդկանց հետ ազատ շփվելու ունակություն,
 • կոնֆլիկտային հաճախորդների հետ աշխատանքի հմտություն:

 

Աշխատանքային ժամեր՝ երկուշաբթի – ուրբաթ, 09:00 - 18:00

 

Լրացուցիչ տեղեկութուն՝ տարիքային սահմանափակում չկա, տվյալ համայնքում բնակությունը կդիտվի որպես առավելություն:

 

Դիմելու վերջնաժամկետ՝ 30 ապրիլ 2019

 

 

Տերմինալների տեխնիկ - ինկասատոր

 

Աշխատանքի վայր՝ Գեղարքունիք

 

Աշխատանքի նկարագիր՝ Թել-Սել ընկերության տերմինալների տեխնիկական սպասարկում և անվտանգության ապահովում:

 

Պարտականություններ.

 • կանխիկ դրամի հավաքագրում և հանձնում նախանշված սպասարկող բանկեր,
 • տերմինալների տեխնիկական զննություն,
 • տեխնիկական մասերի աշխատանքի ստուգում,
 • անսարք մասերի փոխարինում նորով,
 • անսարք մասերի վերանորոգում: 

 

Պահանջվող որակավորումներ.

 • տեխնիկական բարձրագույն կրթություն,
 • տեխնիկական սարքավորումների հետ աշխատանքի առնվազն 2 տարվա փորձ,
 • Windows փաթեթի իմացություն,
 • համակարգչի և հարակից սարքավորումների տեղադրում և կարգավորում:

 

 Անձնական հատկանիշներ.

 • պատասխանատու, պարտաճանաչ, կազմակերպված, ճշտապահ, ազնիվ, հավասարակշիռ: 

 

Պարտադիր պայման.

 • Սեփական ավտոմեքենայի առկայություն
 • Գեղարքունիքի մարզի բնակիչ:

 

Դիմելու վերջնաժամկետ՝ 20 մայիս 2019