Անվճար 0 8000 1111

Աշխատատեղեր

 

Telcell-ում աշխատանքի հավակնողները կարող են իրենց CV-ն (պարտադիր լուսանկարով) ուղարկել [email protected] էլ. hասցեին: Խնդրում ենք բեռնել դիմում-հայտը, լրացնել և ուղարկել նշված էլ. հասցեին

 

Ներկա պահին առկա են հետևյալ թափուր աշխատատեղերը.

 

Կանչերի կենտրոնի օպերատորներ

 

Աշխատանքի վայր՝ Երևան 

 

Պարտականություներ.

 • հեռախոսազանգի միջոցով հաճախորդին խորհրդատվության տրամադրում, ուղղորդում,
 • վճարելիս առաջացած խնդիրների պարզաբանում հաճախորդին և լուծում, դրա անհնարինության դեպքում՝ խնդրի գրանցում և համապատասխան աշխատակցին փոխանցում,
 • հաճախորդի կատարած վճարումների փոխանցված չլինելու դեպքում վճարումների փոխանցում:

 

Պահանջվող որակավորումներ.

 • բարձրագույն կամ միջին մասնագիտկան կրթություն,
 • պատասխանատվություն աշխատանքում,
 • հաղորդակցվելու հմտություններ, մարդկանց հետ ազատ շփվելու ունակություն, գրագետ խոսք և լսելու ունակություն, կոնֆլիկտային հաճախորդների հետ աշխատանքի հմտություն,
 • ռուսերեն լեզվի իմացություն,
 • անգլերեն լեզվի իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն,
 • համակարգչային հմտություններ:

 

Աշխատանքային ժամեր՝ հերթափոխային

 

Աշխատավարձ՝ մրցունակ, հիմնված փորձի և հմտությունների վրա

 

Դիմելու վերջնաժամկետ՝ 02 փետրվար 2019 

 

 

Պրոմոութեր

 

Աշխատանքի վայր՝ Երևան (Կենտրոն, Շենգավիթ)

Աշտարակ

Չարենցավան

Ստեփանավան

Դիլիջան

Ապարան

Աշոցք

 

Աշխատանքի նկարագիր՝ ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեի սպասարկման գրասենյակներում հաճախորդներին աջակցություն՝ տերմինալով վճարումներ կատարելիս

 

Պարտականություներ.

 • հաճախորդներին աջակցություն՝ տերմինալով վճարումներ կատարելիս,
 • հաճախորդներին ծանոթացում Ընկերության վճարումների համակարգին,
 • վճարային տերմինալից օգտվող հաճախորդների պահանջների ուսումնասիրություն:

 

Պահանջվող որակներ և հմտություններ.

 • պատասխանատվության աշխատանքում,
 • հաղորդակցվելու հմտություններ, մարդկանց հետ ազատ շփվելու ունակություն,
 • կոնֆլիկտային հաճախորդների հետ աշխատանքի հմտություն:

 

Աշխատանքային ժամեր՝ երկուշաբթի – ուրբաթ, 09:00 - 18:00

 

Լրացուցիչ տեղեկութուն՝ տարիքային սահմանափակում չկա, տվյալ համայնքում բնակությունը կդիտվի որպես առավելություն:

 

Դիմելու վերջնաժամկետ՝ 13 փետրվար 2019

 

Տեխնիկական աջակցության թիմի ղեկավար

 

Աշխատանքի վայր՝ Երևան

 

Աշխատանքի նկարագիր՝Թել-ՍելՓԲԸ տեխնիկական աջակցության թիմի աշխատանքի կառավարում

 

Պարտականություներ.

 • տեխնիկական աջակցության թիմի առաջնորդում, ուսուցանում, ծանոթացում սահմանված նոր ընթացակարգերին, քաղաքականությանն ու նպատակներին,
 • անձնակազմի պլանային ստուգումների իրականացում,
 • օժանդակում բիզնեսի կառավարման և զարգացման ծրագրերի, առանցքային հաշիվների կառավարման ծրագրերի մշակմանն ու իրականացմանը
 • 7 տեխնիկական մասնագետներից բաղկացած՝ Մոնիթորինգի և տեխնիկական աջակցության բաժնի ամենօրյա աշխատանքի վերահսկում,
 • հերթերի մշտադիտարկում և ամենօրյա առաջադրանքների կատարմանն աջակցում, որակի վերահսկում՝ ընթացակարգերը բարելավելու համար սխալների նվազեցման նպատակով,
 • հաճախորդին կողմնորոշված որակյալ, ժամանակին և արդյունավետ ծառայությունների մշակումն ապահովող ընթացակարգերի պատրաստում, առաջարկում և իրականացում
 • հաճախորդների բարձացրած խնդիրների կարգավորում,
 • կատարվող աշխատանքների վերաբերյալ հաշվետվությունների պատրաստում և ներկայացում,
 • նոր աշխատակիցներին ուսուցանում,
 • սովորելու, առաջ ընթանալու, ընկերության զարգացման վրա կենտրոնանալու հակվածություն և խանդավառություն:

 

Պահանջվող որակավորումներ.

 • բարձրագույն կրթություն համակարգչային գիտության կամ հարակից բնագավառում,
 • տեխնիկական աջակցության կառավարչի, ՏՏ տեխաջակցման մասնագետի կամ նմանատիպ այլ աշխատանքային փորձը՝ մրցակցային առավելություն,
 • Windows փաթեթի գործիքներով աշխատելու գործնական հմտություններ,
 • համակարգչային համակարգերի, բջջային սարքերի և տեխնիկական այլ արտադրանքի լավ իմացություն,
 • տեխնիկական հիմնական խնդիրների ախտորոշման և լուծման ունակություն,
 • հեռահար կառավարման ծրագրերի և տեխաջակցության ծրագրային ապահովման (օրինակ՝ Zendesk) տեղեկացվածություն,
 • տեխնիկական միջավայրում խնդիրների վերլուծության և լուծման ստուգված հմտություններ,
 • խնդիրներ լուծելու և հաղորդակցման գերազանց հմտություններ,
 • քայլ առ քայլ տեխաջակցություն տրամադրելու ունակություն՝ և՛ գրավոր, և՛ բանավոր,
 • անգլերեն և ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն:

 

Աշխատավարձ՝ մրցունակ, հիմնված փորձի և հմտությունների վրա

 

Դիմելու վերջնաժամկետ՝ 15 փետրվար 2019

 

Նախագծերի ղեկավար

 

Աշխատանքի վայր՝ Երևան

 

Աշխատանքի նկարագիր՝Թել-Սելընկերության ընթացիկ նախագծերի համակարգում

 

Պարտականություներ.

 • պատասխանատվություն՝ նախագծերի փաստաթղթավորման համար,
 • նախագծային պլանների մշակում,
 • պայմանների համաձայնեցում,
 • նախագծերի բաղդատում և թիմային կատարողների միջև բաշխում,
 • աշխատանքային միջավայրի ձևավորում և պահանջվող ռեսուրսների սահմանում՝ դրանց բաշխելով թիմի անդամների միջև,
 • թիմում աշխատանքային գործընթացի կարգավորում (նախագծում, մշակում, փորձարկում, պահանջների հետ աշխատանք),
 • առաջադրանքների առաջնահերթության որոշում,
 • թիմի աշխատանքի կազմակերպում՝ անհրաժեշտ առաջադրանքի շուրջ,
 • նախագծի կարգավիճակի, առաջադրանքների կատարման ընթացի վերահսկում,
 • առաջադրանքների առաջնահերթության պահպանման վերահսկում,
 • առաջադրանքների կատարման ժամկետների վերահսկում,
 • պատվիրատուի հետ հաղորդակցում, նրա ակնկալիքների կառավարում,
 • պատվիրատուին հաշվետվությունների տրամադրում՝ առաջադրանքների կատարման գործընթացի, ընդհանուր նախագծի ընթացքի մասին,
 • պատրաստի լուծումների, դեմոտարբերակների, նախատիպերի ներկայացում պատվիրատուին:

 

Պահանջվող որակավորումներ.

 • աշխատանքային փորձ նախագծերի կառավարման բնագավառում,
 • նախագծերի կառավարման տեսական և գործնական գիտելիք,
 • նախագծերի կառավարման ծրագրային գործիքի տիրապետում,
 • կազմակերպչական լուրջ հմտություններ, այդ թվում՝ մանրուքներին ուշադրություն դարձնելու և տարբեր առաջադրանքներ միաժամանակ կատարելու ունակություն,
 • գրավոր և բանավոր հաղորդակցման գերազանց հմտություն,
 • անգլերենի և ռուսերենի գերազանց տիրապետում,
 • Microsoft Office ծրագրային փաթեթի խոր իմացություն:

 

Աշխատավարձ՝  մրցակցային, հիմնված փորձի և հմտությունների վրա

 

Դիմելու վերջնաժամկետ՝ 15 փետրվար 2019

  

Տերմինալների տեխնիկ - ինկասատոր

 

Աշխատանքի վայր՝ Գյումրի

 

Աշխատանքի նկարագիր՝ Թել-Սել ընկերության տերմինալների տեխնիկական պասարկում և անվտանգության ապահովում

 

Պարտականություներ.

 • կանխիկ դրամի հավաքագրում,
 • տերմինալների զննություն,
 • տեխնիկական մասերի աշխատանքի ստուգում,
 • անսարք մասերի փոխարինում նորով,
 • անսարք մասերի վերանորոգում,
 • տերմինալների մոնտաժում և ապամոնտաժում: 

 

Պահանջվող որակավորումներ.

 • տեխնիկական բարձրագույն կրթություն,
 • տեխնիկական սարքավորումների հետ աշխատանքի առնվազն 2 տարվա փորձ,
 • Windows փաթեթի իմացություն,
 • համակարգչի և հարակից սարքավորումների տեղադրում և կարգավորում,
 • օտար լեզուների իմացությունը՝ մրցակցային առավելություն,

 

 Անձնական հատկանիշներ.

 • պատասխանատու, պարտաճանաչ, կազմակերպված, ճշտապահ, ազնիվ, հավասարակշիռ: 

 

Պարտադիր պայման.

 • Ավտոմեքենայի և վարորդական իրավունքի առկայություն (B կարգի):

 

Դիմելու վերջնաժամկետ՝ 15 փետրվար 2019