Անվճար 0 8000 1111
Դեկտեմբեր 27, 2018

«ՍԵՖ Ինտերնեյշնլը» միացավ Telcell համակարգին

 

«Թել-Սել» ընկերությունը շարունակում է ընդլայնել մատուցվող ծառայությունները: Ֆինանսական կազմակերպությունների հետ մեր գործընկերությանն է միացել նաև «ՍԵՖ Ինտերնեյշնլ» ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունը:

 

«ՍԵՖ Ինտերնեյշնլի» հաճախորդներն այլևս հնարավորություն ունեն ազգային դրամով իրենց վարկերի մարման գումարները փոխանցել Telcell Wallet էլեկտրոնային դրամպանակի և Telcell վճարային տերմինալների միջոցով՝ ժամանակի 7/24 ռեժիմում:

 

Վճարումից հետո վարկի մարումը փաստացի կկատարվի նույն օրվա ընթացքում, եթե գործարքը կատարվել է աշխատանքային օրերին՝ մինչև ժամը 17:00, և աշխատանքային հաջորդ օրը, եթե գործարքը կատարվել է 17:00-ից հետո կամ ոչ աշխատանքային օրերին:

 

Դրամապանակով և տերմինալներով մարման ենթակա են միայն ՀՀ դրամով վարկերը:

 

Բոլոր նորությունները